galeria zdjęć

 

    

                                                  Koncert w Filharmonii Krakowskiej

 

„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”   – pisał Bazyli Wielki z Cezarei.

           Biuro Pani Poseł  RP Joanny Bobowskiej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie organizują comiesięczne wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty symfoniczne. To jak na razie będzie pięć  koncertów dających możliwość przybliżenia muzyki nie tylko symfonicznej szerszym kręgom melomanów. Jest to również propagowanie tej pięknej strony muzycznej, może mniej dostępnej dla przeciętnego słuchacza. Wyjazdy będą organizowane  począwszy od m-ca lutego do czerwca b.r. Właśnie w dniu 28 lutego 2015r. uczestniczyliśmy w pierwszym koncercie tym razem chóralnym z kwintesencją organową.

         Chór Filharmonii Krakowskiej  jest zespołem zawodowym zrzeszającym około 80 osób   i działającym od 1945r. Od początku zyskiwał coraz większe uznanie artystyczne, występując w bogatym repertuarze obejmującym utwory różnych epok, zarówno oratoryjne jak i acappella. Zespół brał udział w wielu renomowanych festiwalach polskich /Wratislavia Cantas, Warszawska Jesień, Gaude Mater w Częstochowie/ i zagranicznych / niemal cała Europa/. Jako pierwszy polski chór wystąpił w mediolańskiej La Scali. Koncertował także  w Iranie, Libanie, Turcji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz byłych republikach ZSRR. Towarzyszył wielu renomowanym orkiestrom zagranicznym. Brał udział w wielkich uroczystościach o randze międzynarodowej /Watykan, Berlin,Waszyngton, Oświęcim/.

       W roku 2014 uświetnił uroczystości kanonizacyjne w Watykanie. Oprócz monumentalnych dzieł oratoryjnych, zespół ma w swym  repertuarze opery Mozarta i Pendereckiego a także utwory o charakterze popularnym Ramireza, Mc Cartneya Webbera czy Orffa. Bierze udział  w projektach Ludviga van Beethovena, popularyzuje muzykę  Pendereckiego. Znaczące osiągnięcia to nagrania muzyki Kilara a także muzyki do filmów. Bogate tradycje chóralne naszego kraju znajdują wyraz w bardzo zróżnicowanym repertuarze. A są to kompozycje świeckie i religijne, polskie i zagraniczne stworzone przez uznanych mistrzów i młodych artystów. W przestrzeni współczesnej muzyki chóralnej dzieła kompozytorów takich jak Richard Strauss, Ernst Pepping, Arnold Schonberg, Michał Ziółkowski, Łukasz Urbaniak, Maciej Małecki i Marek Jasiński nie tylko pokojowo egzystują obok siebie, ale wprost koncertowo się uzupełniają.

           Z kręgu sacrum wysłuchaliśmy w wykonaniu Chóru Filharmonii Krakowskiej Kyrie i Gloria z Missa Dona Nobis Pacem - Ernesta Peppinga, Psalm 100 / Hymn of Prasie/ - Marka Jasińskiego, Nunc Dimittis  - Łukasza Urbaniaka oraz Agnus Dei Michała Ziółkowskiego.

 Natomiast z utworów świeckich,  Zwei Gesange  op.34 - Richarda Straussa, Friedel auf Erden /Pokój na ziemi/ op.13 – Arnolda Schonberga i  Na lipę do słów Jana Kochanowskiego  a autorstwa Macieja Małeckiego. Dodatkowo popis sztuki organowej  i improwizacje na temat polskiej pieśni kościelnej usłyszeliśmy w utworze Święty Boże op.38 - Mieczysława Burzyńskiego a wykonany przez organistę Andrzeja Białko.

Profesjonalne wykonanie utworów przez  chórzystów pod okiem prowadzącej chórmistrz Teresy Majka -Pacanek, wspaniała postawa dyrygenta Jana Łukaszewskiego, oprawa artystyczna i akompaniament Moniki Płachty sprawił, że koncert był nadzwyczajny. Poczucia samego piękna  dodało  również  wnętrze Filharmonii. Było uroczyście i wzniośle.

 Muzyka stanowiła strawę dla duszy, koncert był świętem i dlatego należy to kultywować. Gratuluję i podziwiam ogrom pracy. Zapraszam na kolejne koncerty.

                                                                                                                        Janina Filipek