15 września 2006 r. Otwarcie wystawy dzieci ze Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Trzeźwości "Dom" utworzony został w 2002 roku. ŚDS jest powiatowym, dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych dla 30 osób.
ŚDS prowadzi terapię zajęciową wśród swoich podopiecznych w oparciu o plany terapii grupowej, jak też indywidualne plany terapeutyczne.

Uczestniczenie w zajęciach plastycznych daje możliwość podopiecznym poczucia wyższego poziomu własnej wartości, lepsze poznanie zwyczajów dnia codziennego , oraz nauki artystycznego widzenia świata.

Właśnie na zajęciach plastycznych pod bacznym okiem instruktorów dzieci stworzyły prace zarówno malarstwo jak i rzeźba , które można był podziwiać w Galerii „Pod Basztą” od 15 września 2006 roku do 10 listopada 2006 roku. W wystawie wzięli udział wszyscy podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

dps-2006.jpg - 181.94 Kb