04 grudzień 2019

Relacja fotograficzna z cyklu wydarzeń Jordanowskie Spotkanie z Historią pt. "Jordanow wczoraj i dzis" - prelegent Pan Stanisław Bednarz, ktore odbyło się w 11 sierpnia 2019 r.