KONKURS!!!

„BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JORDANOWIE

REGULAMIN KONKURSU

1. Ocenie podlegają szopki spełniające następujące warunki:

a)  przedstawienie sceny betlejemskiej ilustrujące narodzenie Zbawiciela,

b) umieszczenie sceny betlejemskiej w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobraz (w tym koniecznie zarys Babiej Góry,) architektura (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.,

c)  szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień),

Ocenie nie podlegają szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne , styropian, folia, eternit, itp.). Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, nasiona itp.). dopuszcza się użycie plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegają szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek.

ORGANIZATORZY PROSZĄ O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA PUNKT 1 b I ZASTOSOWANIE SIĘ  DO JEGO ZALECEŃ

2.  Szopki oceniane będą w następujących kategoriach:

a)  rodzinna ( obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),

b)  dziecięca ( obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci do lat 12 ).

c)  dziecięco-młodzieżowa  obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci i młodzież powyżej 12 lat).

3.  Przy ocenie szopek będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) zastosowanie się do pkt. 1 niniejszego regulaminu,

b)staranność wykonania

c)estetyka wykonania,

4. Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołane jury a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi w dniu 04 stycznia 2013r. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie ul. Rynek 2 o godzinie 16.00

5. Wytypowane najlepsze prace w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszone do Konkursu Powiatowego w Zawoi Górnej, którego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2013r.

ORGANIZATORZY PROSZĄ O DOSTARCZENIE PRAC W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 21 GRUDNIA 2012r.