Regulamin Turnieju Szachowego

o Puchar Starosty Suskiego

„Dni Jordanowa 2015”

 

-  Cel turnieju:  Popularyzacja szachów oraz rozwijanie zainteresowań szachowych.

 

- Termin i miejsce turnieju:  Turniej odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2015r. w Szkole Podstawowej
 im. Bohaterów Września 1939 r. , 34-240 Jordanów, ul. Kolejowa 7.
 Początek o godzinie 11:00

- zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00

 

- Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie przy współfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

 

- Uczestnictwo: W Turnieju uczestniczyć mogą wszystkie chętne osoby.

 

- Grupy turniejowe: Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach: Seniorów i Juniorów.

 

- System rozgrywek:  Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

 

- Tempo gry: Po 15 minut na partię dla zawodnika.

 

-  Nagrody: W grupie seniorów przewidziano trzy nagrody finansowe: I 350 zł, II 200 zł, III 100 zł,
a w grupie juniorów atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych uczestników.

 

- Sprawy różne: w Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz sędzia Turnieju.