ZAJĘCIA KOŁA W 2016 ROKU

 

           WIELKANOCNE WARSZTATY ORIGAMI - galeria zdjeć

  

 

 

                

             FERIE 2016 - PLASTYCZNE INSPIRACJE - galeria zdjeć

 

 

            ŚWIATOWE DNI ORIGAMI 2015r. - galeria zdjęć

  

  ŚWIATOWE DNI ORIGAMI 2014r. - galeria zdjęć

 

 

                 galeria zdjęć 2013-2014

 

                           galeria zdjęć 2009 - 2012

 

 

 

Ciekawostki z działalności  koła ,,Zręczne ręce” przy MOK  w Jordanowie 

            Na 6 lutego minęło 7 lat, od kiedy w MOK w Jordanowie powstał Klub Seniora z liczną grupą członków Jordanowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Bogatą historię spotkań warsztatowych pod hasłem ,,Igłą malowane”  utworzyliśmy od tego czasu do 2014r. 

W początkowym okresie działalności  rozwijałam  i poszerzałam zainteresowania i uzdolnienia uczestniczek Klubu Seniora  haftem  krzyżykowym.  Uczestniczki nauczyły się wykonywać wytwory sztuki  użyteczne  w życiu codziennym typu:  haftowane kartki okolicznościowe, obrazki , zakładki książkowe, woreczki na zioła i osłonki na butelki. 

Jako następne pojawiło się w grupie  zainteresowanie bibułkarstwem .  Efektem pracy koła w tym zakresie są nabyte umiejętności tworzenia ozdób wielkanocnych /pisanki , kartki wielkanocne, palemki/ które są ozdobą ich świątecznego stołu. W okresie bożonarodzeniowym wykorzystywałam krepinę do nauki  ozdabiania bombek choinkowych, wykonywania aniołków  i choinki . Miniaturowe kwiaty i wykonywane z nich bukieciki są ulubionym  całorocznym zajęciem manualnym  uczestniczek i kontynuowaniem tradycji wykonywania kwiatów przez kobiety w Małopolsce 

Od 2012 r wprowadziłam na zajęcia- technikę origami  płaskiego z koła i kwadratu

 ze względu na stymulowanie pracy półkul mózgowych  poprzez pracę obu rąk podczas składania papierowych modeli. Ponadto jest to rozrywka dla każdego niezależnie od wieku czy  profesji, a słowa mistrza japońskiego Akira Yoshisawa  ,,kiedy ręce są zajęte wykonywaniem czegoś serce śpiewa radośnie” są  tego potwierdzeniem. W ofercie edukacyjnej posiadam modele kwiatów ,zwierząt i  przedmiotów  o różnym stopniu trudności. Mój warsztat pracy systematycznie wzbogacam o nowe wzory  w związku  z zainteresowaniami  własnymi i uczestników. Opracowywane  przeze mnie dotykowe instrukcje umożliwiają sukces w origami pomimo początkowej postawy  ,,nie umię’’ i ,,nie potrafię”. 

Podczas zajęć koła zapoznaję uczestników z nowymi technikami plastycznymi , typu: iris folding, karczochy i quilling,  umożliwiającymi wykonywanie ozdób  z różnorodnego materiału oraz   indywidualny  rozwój zainteresowań  plastycznych uczestników. 

Po prawie 5 latach działalności w kole hafciarskim ,,Igłą malowane” zaszły  zmiany jakościowe uczestników. Obecnie oprócz kilku pań z Klubu Seniora  i dorosłych większość stanowią dzieci ze szkoły podstawowej/kl.I- V/  .Obecnie jeden gimnazjalista systematycznie uczęszcza na zajęcia. Uczniowie ze szkół średnich są obecni podczas organizowanych  warsztatów dla mieszkańców. 

Obecnie  grupa  funkcjonuje pod  nazwą ,,Zręczne ręce” .Wielopokoleniowe spotkania owocują współpracą podczas zajęć i wpływają pozytywnie na relacje społeczne typu: dziecko-dorosły, dorosły- dziecko.. 

Dotychczasowy dorobek koła został  zaprezentowany na forum  podczas: 

- I wystawy haftu krzyżykowego w galerii ,,Pod Basztą”  MOK zorganizowanej z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej /22 sierpnia 2009r/ 

- VI powiatowego  Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych w Bieńkówce / 27 marca 2010r/ 

- II wystawy haftu krzyżykowego ,,Sztuka spod igły” w galerii MOK z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej /16-22 sierpnia 2010/ 

- prezentacji prac na rynku jordanowskim z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej  /21sierpnia 2011r/ 

-  wystawy prac kół zainteresowań  działających w MOK pt.,,Tworzymy razem” /15 sierpnia  2012r / 

- ekspozycji prac n na rynku jordanowskim z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej  i przeprowadzonych warsztatów bibułkarskich dla mieszkańców niezależnie od wieku  / 18  i 19 sierpnia 2012r/ 

- dekoracji sali i stołów podczas,,  Opłatka’’ zorganizowanego przez MOK i Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Jordanowie  / 2012,  2013 ,2014/ 

- wystawy ,, Tematy sakralne w pracach jordanowskich twórców” zorganizowanej w Galerii ,,Pod Basztą” przez Stowarzyszenie Twórców ,,Pasja” i MOK /12 lipca 2013r/ 

- prezentacji prac koła  podczas Dni Ziemi Jordanowskiej/rynek/  i  przeprowadzenie warsztatów z  udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia  w MOK oraz przybyłych dzieci z opiekunami /18 sierpnia 2013r/ 

-prezentacji prac koła podczas Dni Ziemi Jordanowskiej/rynek/ , przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców z udziałem dzieci z grup zajęciowych./18 sierpnia 2013/ 

- prezentacja prac koła podczas wystawy pt.,,Z życia MOK-u w minionym roku”z okazji Dni Ziemi Jordanowskiej/12 sierpnia 2014/ 

        Jako instruktor koła od początku naszej działalności aktywizuje uczestników do podejmowania zadań  na rzecz środowiska lokalnego i kreowania MOK w Jordanowie , jako placówki otwartej na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców. 

Tylko dzięki poczuciu odpowiedzialności i wytrwałości  uczestników podczas realizacji zadań , udaje nam się osiągnąć założone cele . I za te cechy najbardziej chciałabym podziękować dawnym i aktualnym uczestnikom  koła ,,Zręczne ręce’. Podziękowania przesyłam rodzicom, którzy dbają o systematyczny udział dzieci w zajęciach. 

Nasza współpraca ze środowiskiem lokalnym jest  systematyczna i  corocznie wzbogacana o nowe formy. 

Urząd Miasta  Jordanów 

- Wykonanie  haftowanych   obrazków  ściennych   z przeznaczeniem na obchody Jubileuszu 50- lecia  małżeństw z Jordanowa. /  2010r, 2011r, 2012r , 2013r, 2014r, 2015r/ 

 Parafia  Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie 

-  Wykonane elementów dekoracyjnych  z papieru na uroczystość Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bolesnej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie /09. 10/2010r/ 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na ,,Wigilię dla samotnych”’  zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Jordanowie  /19.12.2010r/ pod kierunkiem ks. W.Dzioboń i parafian 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na Wigilię dla samotnych  zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Jordanowie pod kierunkiem ks.J. Skórkiewicz/ 19.11. 2011r / i parafian 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na ,,Wigilię dla samotnych ‘’ zorganizowaną na plebani pod kierunkiem ks. P.Gunia /  23.12.2012r i 23.12.2013r, 2014r/ i parafian 

-  Wykonanie dekoracji bożonarodzeniowych  typu: : gwiazdki  z papieroplastyki  na dekorację szopki betlejemskiej/ grudzień 2010/ ,   bombki  choinkowe  z origami na dekoracje choinek / grudzień 2013r, 2014r/ 

Szkoła Podstawowa im. Boh. Września w Jordanowie 

- Przekazanie prac plastycznych  na aukcję  podczas Zabawy Andrzejkowej na rzecz uczniów szkoły  /27.112010r, 26.11.2011r,  24. 11.2012r , 2013r,  2014r, 2015r/ 

               Warsztaty okolicznościowe  dla : dzieci z rodzicami, dorosłych i seniorów 

1. Warsztaty świąteczne

     - ,,Mikołajkowe origami”, 2 grudnia 2013, dla dzieci z rodzicami , 

     - ,,Bombka bożonarodzeniowa z 36 kwadratów”, 8 i 12 grudnia 2014, 

         dla młodzieży , dorosłych i seniorów 

2.  Światowe Dni Origami 

      - ,,Jesienne liście- dekoracja okienna na pochmurne dni”, /27 października 2014/ , warsztaty  dla młodzieży, dorosłych i seniorów 

      - ,,Zdrowie w owocach”, /29październik, 5 listopada 2014/, dla dzieci z rodzicami 

     - ,, Drzewko kwiatowe z origami’’, 26 październik 2015  dla młodzieży,  dorosłych i seniorów 

    - ,,Grzyby w jesiennej szacie” ,28 października, 6 i 10 grudnia 2015, dla dzieci z rodzicami 

    W trosce o zdrowie  uczestników wprowadzam elementy edukacji prozdrowotnej z pogadankami nt. zdrowego stylu życia  i ćwiczeniami wzmacniającymi kręgosłup. Podczas rozmowy dzielimy się swoimi radościami, smutkami i zawsze pamiętamy o odśpiewaniu stu – lat i złożeniu życzeń solenizantkom. Obcowanie w grupie daje możliwość rozwoju zainteresowań stosownie do potrzeb, a także korzystania z odkrywanych  talentów uczestników.  Ja też czerpię ze skarbnicy moich koleżanek i dzieci oraz przeżywam pozytywne emocje w związku z pracą instruktora koła w  Mok  w Jordanowie.                                                                                                                    

                                                                                                                                                   mgr Ewa Wilk