galeria zdjęć 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej „Babiogórska Szopka Regionalna” etap Miejski       X edycja i „Kartka Świąteczna z Małopolski”

 

W dniu 17 grudnia 2009 r. o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie specjalnie powołana komisja w składzie :

Bogdan Nosidlak ,  Renata Starzec, Ewa Tyrpa, Małgorzata Godyń, Wiktoria Leśniakiewicz

dokonała oceny szopek, a podstawą do ich oceny był regulamin ściśle określający zasady wykonania prac opracowany przez głównych organizatorów na szczeblu powiatowym:

  1. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej –Wydział Kultury

      2.   Parafię Rzymsko-Katolicką w Zawoi Górnej

 

Do etapu miejskiego konkursu zgłoszone zostało 14 szopek. Szopki oceniane były w wymaganych regulaminem kategoriach.

Komisja szczególną uwagę zwracała na umieszczenie sceny betlejemskiej w realiach regionu babiogórskiego tj. krajobraz w tym koniecznie zarys Babiej Góry oraz architekturę (kościół , szopę, postacie, elementy wyposażenia, materiały użyte do wykonania szopki (dopuszczalne tylko materiały naturalne ) oraz ciekawe rozwiązania plastyczne, ekspresję figurek, bogactwo kolorów, estetykę wykonania.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria komisja postanowiła przyznać:

 W kategorii szopek dziecięcych wykonanych przez dzieci do lat 11

 

I     miejsce  -      Radosław Płaszcz

I     miejsce  -      Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasza Dziupla”

II    miejsce –      Anastazja Barska

III  miejsce -       Wioletta Worwa

           

W kategorii szopek rodzinnych biorąc pod uwagę w szczególności wkład własnej pracy i zaangażowanie dzieci   jurry postanowiło przyznać :

 

I      miejsce Natalia Popielarz z rodziną

I      miejsce rodzina Przytockich i Paziów

 

Jury przyznało specjalne wyróżnienia dla :

Jakuba Ferek

Małgorzaty Płaza

Małgorzaty Piszczek

 

Komisja zauważyła iż konkurs cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem, a szopki są z roku na rok coraz piękniejsze i prawie wszystkie spełniają wszystkie regulaminowe wymagania.   Dostrzegła również różnorodność prac, a walor plastyczny szopek  jest ciekawy ( ekspresja figur, kolorystyka, bogactwo materiałów)

 

Do Konkursu Powiatowego w Zawoi  zgłoszono szopki :

- Radosław Płaszcz

- Świetlica Socjoterapeutyczna „Nasza Dziupla”

- Natalia Popielarz z rodziną

- rodzina Przytockich i Paziów

 

Szopki pozostają w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie na wystawie pokonkursowej do 15 stycznia.

 

 

  

„Kartka Świąteczna z Małopolski”

 

Do konkursu zgłoszone zostały 22 kartki. Jest to pierwsza edycja tego konkursu i w związku z tym jury zauważyło, że większość zgłoszonych prac nie spełnia warunków wymaganych regulaminem konkursu ze względu na niezrozumienie regulaminu.

Tylko trzy kartki spełniały wymogi a podstawowym z nich był format A – 4 kartki oraz użyte naturalne materiały a także elementy związane z regionem Małopolski np. Kościół Mariacki.

Jury nie przyznało miejsc w konkursie natomiast postanowiło przyznać wyróżnienia :

 

- w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Gabriela Kania

- w kategorii uczniów szkół podstawowych

Daniel Mastela

Karolina Jakubiak

 

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 06.01.2010r. w Galerii „Pod Basztą” ul. Rynek 2  o godz. 17.00

Fundatorem licznych i cennych nagród rzeczowych i słodyczy jest Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie.