galeria zdjęć

21 styczeń - SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW PZE i R oraz KLUBU SENIORA DZIAŁAJĄCEGO PRZY MOK

Tegoroczne spotkanie opłatkowe postanowiliśmy zrobić wspólnie z PZE i R ze względu na ścisłą współpracę naszych instytucji.  Działania przygotowawcze rozpoczęliśmy już miesiąc wcześniej, aby ze wszystkim zdążyć na czas czyli wyznaczoną datę  21 stycznia 2010 roku. Podzieliliśmy obowiązki między naszymi instytucjami i rozpoczęliśmy przygotowania. Tym razem ze względu na sporą liczbę zapowiadających się gości wynajęliśmy salę w Domu Strażaka. Pani Maria Bulańda i Maria Nowak włożyły mnóstwo energii i pracy w przygotowanie imprezy a zwłaszcza w dopięciu  spraw związanych z kulinarną  stroną przyjęcia. Przygotowaniem posiłku zajęły się Panie  kucharki ze Szkoły Podstawowej pod dyrekcją Pani Małgorzaty Głąb. Nasza placówka zajęła się przygotowaniem zaproszeń, nagłośnieniem,  a także koordynacją spraw związanych z imprezą.

Spotkanie Opłatkowe rozpoczęliśmy punktualnie o godz. 15.00 w liczbie ponad 100 osób. W naszym gronie nie zabrakło władz Miasta w osobach Pani Marii Pudo Przewodniczącej Rady Miasta oraz Pana Zbigniewa Koleckiego Burmistrza Miasta a także Pani Czesławy Madoń Radnej Powiatu Suskiego i jednocześnie Dyrektora Szkoły Podstawowej. Każdy z zaproszonych gości złożył naszym seniorom gorące życzenia Nowo Roczne a Pani Maria Nowak w swoim wystąpieniu przedstawiła działalność Klubu Seniora do którego należy i zachęcała zebranych do czynnego uczestnictwa w różnego rodzaju formach rozrywki dla starszych. Nasz Ośrodek Kultury dla aktywnie działających członków Klubu Seniora przygotował honorowe legitymacje członkowskie, które uprawniają do korzystania z organizowanych przez nas wycieczek z uwzględnieniem specjalnych ulg finansowych.Cała impreza uświetniania była występem naszej Grupy Muzycznej prezentującej stare i zapomniane kolędy, ale nie zabrakło wspólnego  kolędowania wszystkich zebranych. Wspaniała zabawa trwała do 22.30 i gdyby nie fakt, że trzeba jeszcze zająć się sprzątaniem to pewno siedzielibyśmy  jeszcze dłużej wspólnie śpiewając.