galeria zdjęć

 

„POKŁOSIE ŻYCIA”

 

– taki tytuł nosi tomik wierszy Pani Ireny Stopy , naszej jordanowskiej poetki ludowej wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, przy współudziale Powiatu Suskiego. Spotkanie promujące najnowsze wiersze Poetki, odbyło się 5 kwietnia w gościnnych progach Ośrodka Kultury, z którym to Pani Irena związana jest różnymi działaniami od wielu lat. Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali kilku nowych wierszy, czytanych przez autorkę , oraz Panie z koła Kultury Ludowej działającego w MOK-u, którego od początku jest aktywną uczestniczką. Poetka opowiedziała kilka anegdot i podzieliła się wspomnieniami z okresu pisania tomiku. Spotkanie prowadził Pan Prezes TMZJ Stanisław Bednarz, a obecnością swoją zaszczycił Pan Wicestarosta Jan Woźny, oraz Burmistrz Zbigniew Kolecki.

alt