galeria                           

                            Konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna” etap miejski.

 

W dniu 05 stycznia 2009 r. o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie specjalnie powołana komisja w składzie :

Pan Bogdan Nosidlak ,  siostra Renata Pawlak i Pani Beata Mitka

 

dokonała oceny szopek a podstawą do ich oceny był regulamin ściśle określający zasady wykonania prac opracowany przez głównych organizatorów na szczeblu powiatowym:

  1. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej –Wydział Kultury

      2.   Parafię Rzymsko-Katolicką w Zawoi Górnej

 

Do etapu miejskiego konkursu zgłoszone zostało 15 szopek. Szopki oceniane były w wymaganych regulaminem kategoriach.

Komisja szczególną uwagę zwracała na umieszczenie sceny betlejemskiej w realiach regionu babiogórskiego tj. krajobraz w tym koniecznie zarys Babiej Góry oraz architekturę (kościół , szopę, postacie, elementy wyposażenia, materiały użyte do wykonania szopki (dopuszczalne tylko materiały naturalne ) oraz ciekawe rozwiązania plastyczne, ekspresję figurek, bogactwo kolorów, estetykę wykonania.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria komisja postanowiła przyznać:

 

W kategorii szopek dziecięcych wykonanych przez dzieci do lat 11

 

I     miejsce -      Aleksandrze Tobu

II    miejsce –      Katarzynie Nawrockiej

III  miejsce -       Wiktorii Krok

 

W kategorii szopek wykonanych przez Młodzieżowe Ogniska Twórcze wyróżnienia dla

 

Koła Plastycznego działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie  i

Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Nasza Dziupla” prowadzonej  przez panie: Renatę Starzec oraz Ewę Tyrpę

galeria          

W kategorii szopek rodzinnych biorąc pod uwagę w szczególności wkład własnej pracy i zaangażowanie dzieci   jurry postanowiło przyznać

 

I      miejsce Dominice Przetockiej z rodziną

II    miejsce Magdalenie Ferek z rodziną

III   miejsce Annie Zapalskiej

 

Jury przyznało specjalne wyróżnienie i nagrodę dla rodzinnej szopki Państwa Syców

 

Konkurs szopek cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem chociaż w ubiegłym roku było o kilka prac więcej.

Fundatorem licznych wartościowych nagród rzeczowych i słodyczy był jak zawsze Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie

 

Do Konkursu Powiatowego w Zawoi  zgłoszono szopki :

Rodzinną Państwa Przytockich  i rodzinną Państwa Syców.

 

W konkursie powiatowym w Zawoi zwyciężyła „nasza” jordanowska szopka Państwa Syców zajmując I miejsce!!! Jak więc widać jordanowscy twórcy są w Powiatowej czołówce artystów.

 

                           Zwycięzcom składamy jeszcze raz gratulacje