kotary_3.jpgkotary_1.jpg

 

Projekt "Kolbergowskie wędrówki po Ziemi Jordanowskiej 2023"

Instytucja powstała w wyniku połączenia dwóch placówek kulturalnych tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej i działa od 1 czerwca 2022 roku. 

Jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Kultury to powstał w 1992 roku po odłączeniu Miasta od Gminy Jordanów, a wcześniej pełnił rolę Gminnego Ośrodka Kultury.  Do 1 czerwca 2022 roku był instytucją na terenie miasta zajmującą się rozwijaniem i promowaniem szeroko pojętej kultury, realizowanej przez rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w różnego rodzaju kołach twórczych oraz dbaniem o kultywowanie tradycji regionalnych.

      Na stałe w MOK-u znalazł miejsce punkt informacji turystycznej, kawiarnia internetowa jak również działają prężnie grupy: Turystyki Górskiej, Wspinaczki Skałkowej, Grupa Turystyczna – Krajoznawcza, grupa spacerowa Nordic walking, a także Jordanowski Teatr Amatorski oraz grupa "Malarstwa Sztalugowego"

Klub Seniora to kolejna forma działalności MOK-u mająca na celu aktywizację środowiska osób starszych i skupia w swoich szeregach kilkadziesiąt osób czynnie działających w różnego rodzaju kołach zainteresowań m. in. kole wokalnym, hafciarskim, szkole dobrego gotowania.

        Miejski Ośrodek Kultury zajmował się także promocją naszego miasta poprzez udział członków poszczególnych sekcji w różnego rodzaju konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze powiatowym, małopolskim, a także ogólnopolskim i międzynarodowym. Osoby i grupy biorące udział w przeglądach często zajmowały czołowe miejsca.

       Na stałe do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury weszły cykliczne Spotkania z muzyką klasyczną i jazzem, Jordanowskie Spotkania z Historią oraz Wieczory Poezji.

       Nasza placówka wspólnie z Radą Miasta oraz Burmistrzem Miasta Jordanowa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat są organizatorami święta miasta "Dni Ziemi Jordanowskiej, które odbywają się w połowie sierpnia. W kolejnych dniach trwania imprezy można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzyki klasycznej i jazzu, koncertach zespołów rozrywkowych, występach kabaretowych, pokazach tańca, sztuk walki i wielu innych.  Do współorganizacji imprezy zapraszane są instytucje pozarządowe działające na terenie miasta, czego efektem są licznie otwierane wystawy przedstawiające ich dorobek artystyczny. W tym corocznym świętowaniu bierze udział kilka tysięcy osób w tym wielu turystów z różnych stron Polski.

      Centrum Kultury i Biblioteka Miejska  swą siedzibę ma w zabytkowym budynku Baszty z 1896 roku, projektu Jana Sas Zubrzyckiego, w którym na początku XX wieku znajdował się Sąd Grodzki, a w piwnicach było więzienie.   Obecnie cały budynek jest po rewitalizacji, i jest w całości przeznaczony pod działalność Instytucji Kultury i  a także Instytucji Pozarządowych.

Dyrektorem CKiBM jest mgr Jan Hanusiak.

jesteśmy dostępni na facebooku: Centrum Kultury w Jordanowie

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559795154716