28 maj 2019

Relacja fotograficzna z cyklu wydarzeń Jordanowskie Spotkanie z Historią pt. "Od plaż Normandii do Wilhelmshaven. Śladami 1 Dywizji Pancernej Gen. Maczka" - prelegent Pan dr Piotr Sadowski, ktore odbyło się w 22 lutego 2019 r.