28 maj 2019

Relacja fotograficzna ze spotkania opłatkowo - noworocznego dla czynnie działajacych grup MOK oraz członków Związku Emerytów i Rencistów, które odbyła się 26 stycznia 2019r.