28 maj 2019

Relacja fotograficzna z prac koła plastycznego Przy sztaludze z 2019 r.