05 marzec 2020

Relacja fotograficzna z wycieczki pieszej na Gęsią Szyje, która odbyła 1 marca 2020 r.