02 czerwiec 2020

Relacja fotograficzna z wystawy malarstwa grupy plastycznej "Przy sztaludze" działającej w MOK Jordanów, która odbyła się 13 marca 2020 r.