23 lipiec 2020

Relacja fotograficzna z wycieczki do Słowackiego Raju - ferrata Kysel, która odbyła się 19 lipca 2020 r.