20 wrzesień 2020

KLUB SENIORA - został utworzony przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego seniorów, osób starszych, samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Do współpracy został zaproszony Jordanowski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów i na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 06.02.09r. w MOK-u ustalono, że będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia w kołach zainteresowań :

Zajęcia Koła Hafciarskiego poniedziałek od 17.00 – 19.00

Grupa Wokalno-Muzyczna czwartek od 17.00 - 19.00

Grupa Turystyczno-Krajoznawcza 

Grupa spacerowa Nordic Walking - Środa Od 17.00 (w okresie wsiosna, lato,  jesień)

Nauka obsługi komputera i Internetu - poniedziałek w godz. 11.00 -13.00

Zajęcia plastyczne sobota od 10.00 - 12.00

Galeria imprez w których wzieli udział seniorzy: