20 wrzesień 2020

Od 6 lutego 2009 r. minęło 11 lat, od kiedy w MOK w Jordanowie powstał Klub Seniora z liczną grupą członków Jordanowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Bogata historia spotkań warsztatowych pod hasłem ,,Igłą malowane”  utworzona została w latach 2009 - 2014r. 

W początkowym okresie działalności  rozwijane  i poszerzane były zainteresowania i uzdolnienia uczestniczek Klubu Seniora  haftem  krzyżykowym.  Uczestniczki nauczyły się wykonywać wytwory sztuki  użytecznej  w życiu codziennym typu:  haftowane kartki okolicznościowe, obrazki , zakładki książkowe, woreczki na zioła i osłonki na butelki. 

Jako następne pojawiło się w grupie  zainteresowanie bibułkarstwem .  Efektem pracy koła w tym zakresie są nabyte umiejętności tworzenia ozdób wielkanocnych /pisanki , kartki wielkanocne, palemki/ które są ozdobą  świątecznego stołu. W okresie bożonarodzeniowym wykorzystywana była krepina do nauki  ozdabiania bombek choinkowych, wykonywania aniołków  i choinki . Miniaturowe kwiaty i wykonywane z nich bukieciki są ulubionym  całorocznym zajęciem manualnym  uczestniczek i kontynuowaniem tradycji wykonywania kwiatów przez kobiety w Małopolsce 

Od 2012 r wprowadziłam na zajęcia- technikę origami  płaskiego z koła i kwadratu,  ze względu na stymulowanie pracy półkul mózgowych  poprzez pracę obu rąk podczas składania papierowych modeli. Ponadto jest to rozrywka dla każdego niezależnie od wieku czy  profesji, a słowa mistrza japońskiego Akira Yoshisawa  ,,kiedy ręce są zajęte wykonywaniem czegoś serce śpiewa radośnie” są  tego potwierdzeniem. W ofercie edukacyjnej oferowane są modele kwiatów ,zwierząt i  przedmiotów  o różnym stopniu trudności.  Warsztat pracy jest systematycznie wzbogacany o nowe wzory  w związku  z poszerzaniem zainteresowań  uczestników. 

Podczas zajęć koła uczestnicy zapoznawani są z nowymi technikami plastycznymi , typu: iris folding, karczochy i quilling,  umożliwiającymi wykonywanie ozdób  z różnorodnego materiału oraz   indywidualny  rozwój zainteresowań  plastycznych uczestników. 

Po wielu latach działalności w kole hafciarskim ,,Igłą malowane” zaszły  zmiany pokoleniowe uczestników. Obecnie oprócz  pań z Klubu Seniora  i dorosłych w zajęciach biorą udział dzieci ze szkoły podstawowej /kl.I- V/ . Uczniowie ze szkół średnich są obecni podczas organizowanych  warsztatów twórczych dla mieszkańców. 

Obecnie  grupa  funkcjonuje pod  nazwą ,,Zręczne ręce” .Wielopokoleniowe spotkania owocują współpracą podczas zajęć i wpływają pozytywnie na relacje społeczne typu: dziecko-dorosły, dorosły- dziecko.                            

Od lutego 2010 roku w naszym Ośrodku Kultury znalazło się również miejsce dla najmłodszych artystów, którzy wcześniej uczęszczali  do Świetlicy Socjoterapełtycznej "Nasza Dziupla". Niestety od początku 2010 roku w Powiecie zabrakło pieniędzy na dalsze prowadzenie koła twórczego dla najmłodszych, a dla nas wszystkich najważniejsze jest to, by nasze dzieci mogły się rozwijać i pożytecznie spędzać czas z dala od różnego rodzaju pokus, więc przygarnęliśmy tę grupę do naszego MOK-u. Warto inwestować w nasze najmłodsze jordanowskie pokolenie, bo to właśnie te dzieciaki zdobywają czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Szopek w Zawoi oraz innych konkursach organizowanych w Małopolsce, promując w ten sposób nasze Miasto.  Zajęcia finansuje nasz Ośrodek Kultury, a od lipca 2013r. prowadzone są przez instruktora Panią Ewe Wilk w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 19.00.

Zapraszamy wszystkie dzieciaki na zajęcia