powstał w 1992 roku po odłączeniu Miasta od Gminy Jordanów.  Jest placówką kulturalną na terenie miasta zajmującą się rozwijaniem i promowaniem szeroko pojętej kultury, realizowanej przez rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w różnego rodzaju kołach twórczych oraz dbaniem o kultywowanie tradycji regionalnych.

        Na stałe w MOK-u znalazł miejsce punkt informacji turystycznej, kawiarnia internetowa jak również działają prężnie grupy: Turystyki Górskiej, Wspinaczki Skałkowej, Grupa Turystyczna – Krajoznawcza, grupa spacerowa Nordic walking, a także Jordanowski Teatr Amatorski oraz grupa "Malarstwa Sztalugowego"

Klub Seniora to kolejna forma działalności naszej placówki mająca na celu aktywizację środowiska osób starszych i skupia w swoich s.zeregach kilkadziesiąt osób czynnie działających w różnego rodzaju kołach zainteresowań m. in. kole wokalnym, hafciarskim, szkole dobrego gotowania.

        Miejski Ośrodek Kultury zajmuje się także promocją naszego miasta poprzez udział członków poszczególnych sekcji w różnego rodzaju konkursach i innych przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze powiatowym, małopolskim, a także ogólnopolskim. Osoby i grupy biorące udział w przeglądach zajmują często czołowe miejsca.

     Na stałe do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury weszły cykliczne Spotkania z muzyką klasyczną i jazzem, Jordanowskie Spotkania z Historią oraz Wieczory Poezji.

        Nasza placówka wspólnie z Radą Miasta oraz Burmistrzem Miasta Jordanowa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat są organizatorami święta miasta "Dni Ziemi Jordanowskiej, które odbywają się w drugiej połowie sierpnia. W kolejnych dniach trwania imprezy można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzyki klasycznej i jazzu, koncertach zespołów rozrywkowych, występach kabaretowych, pokazach tańca, sztuk walki i wielu innych.  Do współorganizacji imprezy zapraszane są instytucje pozarządowe działające na terenie miasta, czego efektem są licznie otwierane wystawy przedstawiające ich dorobek artystyczny. W tym corocznym świętowaniu bierze udział kilka tysięcy osób w tym wielu turystów z różnych stron Polski.

       Miejski Ośrodek Kultury swą siedzibę ma w zabytkowym budynku Baszty z 1896 roku, projektu Jana Sas Zubrzyckiego, w którym na początku XX wieku znajdował się Sąd Grodzki, a w piwnicach było więzienie.   Obecnie cały budynek znajduje się w rewitalizacji, a po jej ukończeniu pomieszczenia przeznaczone będą na siedzibę Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, a także instytucji pozarządowych.

Dyrektorem MOK-u jest mgr Jan Hanusiak.